Toelaatbaarheidsverklaring

Oriëntatie en  Aanmelding

Aanmelding van leerlingen kan in principe gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden. Het is belangrijk dat ouders en eventueel de leerling eerst een bezoek brengen aan de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zij kunnen zo een beeld krijgen van het onderwijs op school. Hiervoor maken ouders een afspraak met de gedragsdeskundige.

Wanneer de leerling over een geldige toelaatbaarheidsverklaring beschikt kan de leerling aangemeld worden op school en vullen ouders het aanmeldingsformulier in.

 

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die onderwijs volgen

Wanneer ouders besluiten hun kind aan te melden voor de school vragen ouders samen met de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

 

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die nog geen onderwijs volgen

Wanneer de leerling nog geen school bezoekt begeleidt de gedragsdeskundige van school de ouders bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring en in het bijzonder het samenstellen van het benodigde dossier worden ouders ondersteund door de gedragsdeskundige van de afdeling. Het dossier wordt opgestuurd naar de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen van het samenwerkingsverband, een onafhankelijke commissie die op basis van het dossier bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen het speciaal onderwijs.

 

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring

De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs heeft een beperkte geldigheidsduur. Aan het einde van deze geldigheidsduur wordt bekeken of het aanvragen van een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring gewenst is.  Zo ja, dan wordt opnieuw een aanvraagprocedure opgestart door de gedragsdeskundige van de school. Hiervoor ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar waarin de toelaatbaarheidsverklaring afloopt thuis schriftelijk bericht. De gedragsdeskundige coördineert verder de aanvraagprocedure.