Onze school

Het Kasteel verzorgt een hoogwaardig aanbod van onderwijs en dienstverlening in de regio Breda aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en langdurig zieken.