Leerroutes

Het onderwijs op school wordt aangeboden volgens de volgende leerroutes.

  • Leerroute 1; uitstroombestemming Diploma gericht VMBO-TL, HAVO, VWO of VSO Leerroute 1
  • Leerroute 2; uitstroombestemming Diploma gericht VMBO BB/KB (LWOO) of VSO leerroute 2
  • Leerroute 3; uitstroombestemming Regulier praktijk Onderwijs of VSO-leerroute 3 (loon-vormende arbeid/ Entree-opleiding)
  • leerroute 4; uitstroombestemming VSO-leerroute 4, Loonvormende arbeid in een beschutte omgeving
  • Leerroute 5; uitstroombestemming VSO-ZML leerroute 5 (taakgerichte dagbesteding – eisend)
  • Leerroute 6; uitstroombestemming VSO-ZML leerroute 6 (activiteiten-gerichte dagbesteding)
  • Leerroute 7; uitstroombestemming ODC of VSO-ZML leerroute 7 (belevings gerichte dagbesteding)
 afbeelding leerroutes Via een film laten we u zien hoe bovenstaande in ons onderwijs is ingericht a.d.h.v. zeven leerroutes en tot welke uitstroombestemmingen deze vorm van onderwijs leidt.

Iedere leerroute staat voor het onderwijsaanbod dat er per leerjaar behaald dient te worden om de daarbij passende uitstroombestemming te bereiken. Hiervoor gebruiken we de CED leerlijnen en de eigen ontwikkelde BasisVorming leerlijnen. Dit aanbod staat beschreven in het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP).