Missie en visie van de school

Missie

Op het Kasteel ontwikkelen wij persoonlijke groei van leerlingen met een cognitieve en/of fysieke beperking, waarbij we uitgaan van hun mogelijkheden en talenten, rekening houdend met individuele hulpvragen.

Visie

Het Kasteel heeft een expertisefunctie in de regio en is proactief in het onderzoeken van de mogelijkheden van thuis-nabij onderwijs. We zijn een specialistische onderwijsvoorziening en bieden een integraal pakket van onderwijs, ondersteuning en waar nodig aanvullende zorg aan. Ouders en leerlingen worden actief betrokken bij het totale arrangement. Hierbij gaan we uit van 4 kernwaarden:

  1. eigenaarschap
  2. onderzoekend leren
  3. verbinden
  4. uitdagen

Dit maakt leren op Het Kasteel een avontuur!