Teams

Ons team bestaat uit verschillende professionals die ieder vanuit hun eigen rol een bijdrage leveren aan goed onderwijs op onze school. We kennen op onze school de volgende rollen en functies: Conciërges, administratief medewerksters, onderwijsassistenten, leerkrachten, vakleerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, teamcoördinatoren, ict-coördinator, verpleegkundigen, logopedisten, fysio/ergo therapeuten, spelbegeleidsters, afdelingsleiders, directeur gedragsdeskundigen, huishoudelijke medewerkers, psychodiagnostisch medewerker en maatschappelijk werk.