Toelaatbaarheidsverklaring

Oriëntatie en  Aanmelding

Aanmelding van leerlingen kan in principe gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden.
In samenwerking met het Regionaal Samenwerkingsverband en de betrokken hoofdgemeenten zijn we voornemens om een “voorloket” in te richten. D.w.z. een commissie van diverse deskundige mensen die zowel het onderwijsarrangement als het aanvullende zorgarrangement regelen voor het kind geplaatst wordt. Wanneer de leerling over een geldige toelaatbaarheidsverklaring beschikt kan de leerling aangemeld worden op school. Het is belangrijk dat ouders en eventueel de leerling eerst een bezoek brengen aan de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Zij kunnen zo een beeld krijgen van het onderwijs. Hiervoor nemen ouders contact op met de administratie van de school en wordt er een afspraak met één van de gedragsdeskundigen gepland.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die onderwijs volgen

Wanneer ouders besluiten hun kind aan te melden voor de school vragen ouders samen met de verwijzende school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.
Voor ondersteuning rondom deze aanvraag kan de verwijzende school terecht bij het Samenwerkingsverband. Onderdeel van de plaatsingsprocedure is dat een gedragsdeskundige van het Kasteel een observatie uitvoert op de verwijzende school.
Vervolgens wordt bekeken, vastgesteld  en geregeld of aanvullende zorg nodig is vanuit de jeugdwet, Wlz of ZVW.

Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen die nog geen onderwijs volgen

Wanneer de leerling nog geen school bezoekt, begeleidt de gedragsdeskundige van onze school de ouders bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het samengestelde dossier sturen we op naar de Commissie voor Toelaatbaarheidsverklaringen van het samenwerkingsverband, een onafhankelijke commissie die op basis van het dossier bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen het speciaal onderwijs.
Mogelijk wordt dit dus vanaf schooljaar 2018-2019 uitgevoerd door het “voorloket”.

Aanvraag verlenging toelaatbaarheidsverklaring

De toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs heeft een beperkte geldigheidsduur. Aan het einde van deze geldigheidsduur wordt bekeken of het aanvragen van een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring gewenst is. Zo ja, dan wordt opnieuw een aanvraagprocedure opgestart door de gedragsdeskundige van de school. Hiervoor ontvangen ouders aan het begin van het schooljaar waarin de toelaatbaarheidsverklaring afloopt schriftelijk bericht. De gedragsdeskundige coördineert verder de aanvraagprocedure.