Bezetting van de MR

Oudergeleding:

Mirjam Bellemakers (afdeling 2)
Jan-Willem Thoen (afdeling 3)
Eveline Schrauwen (afdeling 2)
Nataly van Overdijk (afdeling 2)
Necla Senal (afdeling 1)

Personeelsgeleding:

Myra van de Wiel (vakleerkracht gym en spelbegeleiding)
Piet Zebregts ((ict)- coördinator alle afdelingen): voorzitter
Ellen de Vries (leraar afdeling 1)
Esmee Ponsen (onderwijs assistent afdeling 3)
Irmgard Boomaars (leraar afdeling 2): secretaris