Bezetting van de MR

Oudergeleding:

Mirjam Bellemakers (afdeling 2)
Jan-Willem Thoen (afdeling 2)
Bathseba Marijnissen (afdeling 3)
Hanneke Veldhuis (afdeling 2)
Danny van der Net (afdeling 3)
Adriene Augustijn (afdeling 2)

Personeelsgeleding:

Antoinette Jansen (onderwijsassistent afdeling 2): secretaris
Piet Zebregts ((ict)- coördinator alle afdelingen)
Inge Luijten (leraar afdeling 3)
Marieke Claassen (leraar afdeling 3)
Irmgard Boomaars (leraar afdeling 2)
Annelies van Hooijonk (psychodiagnostisch medewerkster)