Bezetting van de MR

Oudergeleding:

Marlies van Vlimmeren (afdeling 1)
Miep van Tiel (afdeling 2)
Eveline Schrauwen (afdeling 2)
Sayonara Bal (afdeling 2)
Maaike Dikmans (afdeling 3)

Personeelsgeleding:

Marcel Aarts (vakleerkracht gym)
Piet Zebregts ((ict)- coördinator alle afdelingen): voorzitter
Ellen de Vries (leraar afdeling 1)
Esmee Ponsen (onderwijs assistent afdeling 3): secretaris
Patricia van Loon (leraar afdeling 3)