Buitenschoolse begeleiding (BSB)

AMARANT

BSB is een voorziening van de Amarant groep binnen Cluster Kind & Gezin, gevestigd in Breda.
De BSB biedt zorg aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking, waardoor reguliere buitenschoolse begeleiding niet mogelijk is.
Zie voor meer info: www.amarant.nl

AMO

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werken zij aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen wordt de thuissituatie ontlast.
Zie voor meer info: www.deamo.nl

SOVAK

Heeft je kind een verstandelijke beperking? Dan kun je als ouder soms een steuntje in de rug gebruiken. Bijvoorbeeld na school of in de vakantie. Bij de buitenschoolse opvang van SOVAK is je kind in goede handen.
Er zijn verschillende groepen die zijn ingedeeld naar leeftijd en begeleidingsbehoeften. Kinderen spelen samen met leeftijdsgenoten. Daardoor voelen zij zich sneller thuis en leren ze van en met elkaar.
De BSO van SOVAK heeft onder andere een locatie op het Breda College op Wolvenring 34a. Heeft u vragen over de buitenschoolse opvang van SOVAK of wilt u uw kind aanmelden?
Op de website van SOVAK vindt u alle informatie.