Buitenschoolse begeleiding (BSB)

AMARANT

BSB is een voorziening van de Amarant groep binnen Cluster Kind & Gezin, gevestigd in Breda.
De BSB biedt zorg aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking, waardoor reguliere buitenschoolse begeleiding niet mogelijk is.
Zie voor meer info: www.amarant.nl

AMO

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werken zij aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen wordt de thuissituatie ontlast.
Zie voor meer info: www.deamo.nl

SOVAK

Zoekt u buitenschoolse opvang voor uw kind, tijdens vakanties of na schooltijd?
Op de BSO van SOVAK is uw kind in goede handen.
Wij hebben verschillende groepen ingedeeld naar leeftijd en begeleidingsbehoeften. Dit omdat we ervaren dat kinderen zich sneller thuis voelen als ze kunnen spelen met leeftijdsgenoten. We kijken zoveel mogelijk naar wat uw kind kan en leuk vindt om te doen. Daar sluiten we met onze activiteiten op aan.

De BSO van SOVAK zit op Wolvenring 32 in Breda. Heeft u vragen over de buitenschoolse opvang van SOVAK of wilt u uw kind aanmelden?
Op de website van SOVAK vindt u informatie over openingstijden en openingsdagen en vakanties.