Buitenschoolse begeleiding (BSB)

AMARANT

BSB is een voorziening van de Amarant groep binnen Cluster Kind & Gezin, gevestigd in Breda.
De BSB biedt zorg aan kinderen tussen de 4 en de 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking, waardoor reguliere buitenschoolse begeleiding niet mogelijk is.
Zie voor meer info: www.amarant.nl

AMO

AMO biedt actieve, creatieve en uitdagende begeleiding aan kinderen en jongvolwassen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Samen met de begeleiders werken zij aan verdere stimulering van hun sociaal emotionele ontwikkeling, praktische vaardigheden en zelfredzaamheid. Doordat de kinderen buitenshuis begeleiding ontvangen wordt de thuissituatie ontlast.
Zie voor meer info: www.deamo.nl