Oudercontacten

Ouderportaal

Ieder ouder heeft toegang tot de ouderportaal van zijn/haar kind binnen ParnasSys zodat ouders digitaal op de hoogte zijn en blijven van de vorderingen van hun kind en andere wetenswaardigheden.

Middels de website

Op de website staat allerlei relevante informatie die de school betreft.

Middels een twee-wekelijkse nieuwsbrief, Het Kasteel

Eenmaal in de twee weken verschijnt de digitale weekinfo, Het Kasteel. Hierin worden de ouders op de hoogte gehouden van allerlei zaken die geweest zijn of die nog staan te gebeuren. Het betreft zowel interne- als externe informatie.

Algemene informatieavond

Algemene informatieavond aan het begin van het schooljaar met hierin de kennismaking met de klassenleiding, introductie van het groepsplan, uitleg over het activiteitenplan, groepssamenstelling, specifieke projecten e.d.

Onderwijskundige ouderavond

Door het jaar heen vindt op 2 momenten een onderwijskundige ouderavond plaats met aandacht voor de onderwijskundige vooruitgang  van de leerling en andere belangrijke zaken betreffende de leerling.

Communicatie over de gang van alledag

Ouders communiceren wat thuis gebeurt en de klassenleiding wat op school plaatsvindt. Met name van belang als leerlingen het zelf niet of niet goed kunnen vertellen. Dit vindt zoveel mogelijk plaats via Social Schools. Eventueel met een communicatieschriftje. De oudere leerlingen maken aanvullend gebruik van een agenda.

Informatie aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben recht om beiden op de hoogte te blijven van alle informatie die van belang is. Dit recht is vastgelegd in artikel 1:277c van het Burgerlijk Wetboek. De besprekingen en ouderavonden worden op verzoek gescheiden aangeboden. Daarover dient u zelf afspraken te maken.

Informatie nieuwe ouders

Er komt vaak veel op nieuwe ouders af. We proberen dit te ondervangen door het verstrekken van een informatiemap. Hierin staan een aantal informatieve en praktische zaken op een rijtje. Als er iets niet duidelijk is staan wij altijd klaar om nadere informatie te geven.