Ouderraad

De school ziet ouders als partners. Vandaar dat de ouderraad een belangrijke schakel is  tussen de ouders en de school. De ouderraad verleent, belangeloos, hand- en spandiensten bij diverse activiteiten/festiviteiten/e.d.