Aanvragen buitengewoon verlof leerlingen

Wetgeving schoolverzuim

De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. Elk kind moet evenveel kansen krijgen in de maatschappij. Het onderwijs geeft het kind kansen. Daarom heeft ieder kind evenveel recht op onderwijs. De leerplichtwet verzekert het recht op onderwijs voor alle kinderen. De leerplicht van uw kind begint vanaf het vijfde jaar en duurt tot en met het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden. De leerplicht is geregeld in de leerplichtwet. De gemeente heeft speciale leerplichtambtenaren aangesteld, die op de uitvoering toezien. De gemeente ziet toe op de uitvoering van de wet. Schoolverzuim is nadelig voor kinderen. Het mag dan ook zo weinig mogelijk voorkomen. De gemeente is daarom strenger geworden en zorgt ervoor dat de regels van deze wet beter worden nageleefd. De school heeft de plicht uw kind onderwijs te geven. U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. U bent ook verplicht om aan de school te melden dat uw kind niet naar school kan, bijvoorbeeld omdat het ziek is of om een andere dringende reden.

Schoolverzuim

Mocht uw kind om wat voor reden dan ook de school niet kunnen bezoeken, dan verwachten wij van u, dat u ons daarvan vóór de aanvang van de lestijden op de hoogte brengt.
Als een kind zonder melding absent is, wordt contact met de ouders opgenomen.

Wanneer kinderen ongeoorloofd de school verzuimen, zijn wij verplicht dit te melden bij de ambtenaar Leerplichtzaken. Op deze manier willen we, samen met de leerplichtambtenaar langdurig schoolverzuim en dreigende schooluitval voorkomen. Dat geldt ook voor regelmatig te laat op school komen.
Het gaat hierbij om ongeoorloofd verzuim of vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar onderneemt in alle gevallen actie. Slechts bij hoge uitzondering wordt toestemming gegeven om uw kind van school thuis te houden.

Verlof buiten schoolvakanties

Ouder(s)/verzorger(s) zijn er voor verantwoordelijk dat de leerlingen de school bezoeken.

De leerplichtwet biedt de directeur van de school beperkte ruimte om leerlingen verlof te geven. Allereerst kunnen ouder(s)/verzorger(s) verlof vragen om gewichtige omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld de gouden bruiloft van grootouders zijn, een religieus feest of de doop van een broertje of zusje, maar ook minder prettige gebeurtenissen zoals een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie.

Soms zijn er, door het werk van de ouder(s)/verzorger(s), belemmeringen om met de leerlingen op vakantie te gaan in de schoolvakanties. Dan kunnen de ouder(s)/verzorger(s) extra vakantieverlof vragen. U moet dan bij die aanvraag een werkgeversverklaring toevoegen. De directeur overlegt daarover met de leerplichtambtenaar. Het gaat meestal over zeer uitzonderlijke omstandigheden.

Verlof wordt aangevraagd door het invullen van een formulier verlofaanvraag. Het is ook mogelijk om verlof aan te vragen via de schoolapp. Formeel moet dit formulier acht weken van tevoren bij de directeur ingeleverd zijn. Bij onverwachte omstandigheden (sterfgeval) kan het ook later.

De directeur van de school mag ten hoogste tien dagen verlof in een schooljaar toestaan. In alle andere gevallen besluit de leerplichtambtenaar van uw gemeente, in overleg met de directeur, over de aanvraag.

Wanneer krijgt een leerling geen verlof?

  • Niet in de eerste twee weken van het schooljaar (leerplichtwet) en in de laatste twee weken van het schooljaar (beleid gemeente en school)
  • Om een dag eerder op vakantie te kunnen gaan of een dag langer weg te kunnen blijven
  • Omdat grootouders een feest vieren door het aanbieden van een lang weekend aan hun kinderen en kleinkinderen en al op vrijdag de drukte voor willen zijn
  • Omdat een midweek in een vakantiepark is gewonnen.
  • Omdat de ouder(s)/verzorger(s)/leerling toe zijn aan een adempauze.

Kortom, het gaat altijd om zeer gewichtige omstandigheden en gebeurtenissen. De leerplichtambtenaar en de directeur moeten zich aan de wet houden en moeten daarom streng oordelen over uw verzoek.

Zie ook:
https://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf

  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • DD dash MM dash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.