Nieuwsbrieven

De maandelijkse digitale nieuwsbrief, Het Kasteel, is vervangen door een tweewekelijkse info.
Hierin worden de ouders op de hoogte gehouden van allerlei zaken die geweest zijn of die nog staan te gebeuren.
Het betreft zowel interne- als externe informatie.
Deze info wordt tweewekelijks verspreid via Social Schools.